Projecten

Advanced Textiles

Greensource

TenCate en Pentair X-Flow hebben de eerste, in open innovatie tot stand gekomen demonstrator gepresenteerd voor drinkwatermanagement. Dit project, GreenSource geheten, combineert een kunstgrassysteem van TenCate met de waterfiltratietechnologie van Pentair X-Flow. Lees verder

Advanced Textiles

Advanced Textiles

Dit project wil verkennen wat de mogelijkheden zijn van ‘smart textiles’
en wat de verkrijgbaarheid is. Daarnaast zijn er wellicht ander
innovaties op het gebied van Smart Textiles die van waarde kunnen zijn
voor professionele toepassingen. Lees verder

Biobased Geotube

Biobased Geotube

Miljoenen kubieke meters industrieel afval, gemeentelijk slib en baggerslib worden behandeld
om het te ontwateren en te consolideren. Boeren, voedselfabrikanten, mijnbedrijven,
papierfabrieken, chemische bedrijven en nucleaire krachtcentrales zijn voorbeelden van
bedrijven die hun voordeel doen met een dergelijk systeem. Lees verder

Textile Printing

Digital Textile Printing & Finishing

Onlangs introduceerde Xennia nieuwe inkjetmodules, inkten en de toepassing van composietmateriaal in inkjetprintsystemen.
Kenmerkend is het efficiënte gebruik van materialen (inkten) en de besparing op water en energie. Lees verder