Nieuws

Voorkomen van dierenslachtoffers bij stalbranden vanaf nu mogelijk!

Voorkomen van dierenslachtoffers bij stalbranden vanaf nu mogelijk!
In 2015 verbrandden er meer dan 128 duizend dieren in hun stallen en vorig jaar was een rampjaar waarin meer dan 200 duizend dieren omkwamen in stalbranden. Dierenarts Willem (‘Bulle’) Koster zag dit met lede ogen aan en bedacht een oplossing waardoor vele dieren gered kunnen worden. Een stalwand die weg klapt bij brand waardoor alle dieren kunnen ontsnappen aan de dood door rook of verbranding.
 

Van idee tot product
Een prachtig idee in het hoofd van Bulle Koster, maar om het ook werkelijk te kunnen realiseren werd de hulp van Oicam ingeroepen. Met de toekenning van een innovatievoucher konden de collega’s van Oicam het idee van Willem Koster werkelijk gaan ontwikkelen tot een marktproduct. Bij een stal kunnen in de buitenwand een aantal, ongeveer 2 meter hoge, wanddelen worden geïnstalleerd die met de onderzijde scharnierend zijn verbonden aan de vloer van het gebouw. Aan de bovenzijde zijn deze delen vastgezet met een systeem dat bij brand kan worden ontkoppeld om vervolgens de wanddelen buitenwaarts te kunnen laten neerklappen. Gecombineerd met rookluiken ontstaan zo duidelijke openingen waardoor de rook bovenin de stal blijft hangen en dit geeft de brandweer tijd om alle dieren veilig en op tijd uit de stal te halen.
 

De Stal valmuur
Onbrandbare muren, automatische ontkoppeling bij branddetectie, in te passen in zowel nieuwe- als bestaande bouw en na het incident ook gemakkelijk weer terug te plaatsen. Op papier zag het er schitterend uit maar werkt het in praktijk ook zoals het is bedacht. Daarvoor zijn er meerdere testen opgezet en inmiddels zijn de laatste simulatietesten door Brandweer Twente op de Twente Security Campus uitgevoerd. De resultaten zijn veelbelovend en de Stal Valmuur is klaar om de markt op te gaan.
Hiermee is de mogelijkheid tot een veiligere stal een feit en is nu het wachten op strengere wetgeving inzake brandveiligheid in stallen. Op dit moment is zelfs een brandmelder of bluswatervoorziening nog niet verplicht gesteld. Verandering van wetgeving is de laatste stap in het voorkomen van honderdduizenden dierenslachtoffers bij stalbranden.

Leave a comment

Hippeau van Oicam in laatste testfase

Eind 2015 werd bekend dat op meerdere plekken in Nederland paarden de dood vonden door een ijzervergiftiging die zij opliepen door het drinken van slootwater met een sterk verhoogd ijzergehalte. Het hoge ijzergehalte in de sloten, bronnen en grondwater zorgt voor een stapeling van het ijzergehalte in verschillende organen, vooral de lever, met uiteindelijk de dood als gevolg. Er bleek geen (betaalbare) behandeling te zijn voor de chronische ijzervergiftiging. Na een onderzoek van de Universiteit van Utrecht bleek dat op veel meer plaatsen in Nederland de ijzerconcentratie in natuurlijk water veel te hoog was. Naar aanleiding van het onderzoek verscheen er een artikel op nu.nl.

Na het lezen van dit artikel besloten de medewerkers van Oicam hun waterexpertise in te zetten en te onderzoeken of er mogelijkheden waren om deze ijzervergiftiging bij paarden te voorkomen. Is er een mogelijkheid om het ijzer uit het water te filteren en er voor te zorgen dat paarden oppervlakte en/of grondwater kunnen drinken zonder er ziek van te worden? Veel denk- en onderzoekswerk heeft geleid tot de Hippeau. Een onderhoudsvriendelijke, robuuste, zelfvoorzienende drinkbak voor paarden die in elke wei kan zorgen voor veilig drinkwater. Naast ijzer filtreert de Hippeau ook virussen en bacteriën uit het water en door het zonnepaneel die zorgt voor de energievoorziening van de pomp, is hij geheel zelfvoorzienend.

De laboratoriumtesten wezen uit dat de filtering goed werkt en het ijzergehalte in het water zo ver wordt terug gebracht dat het niet meer meetbaar is. Daarnaast worden 99.9% van de bacteriën en virussen uit het water verwijderd. Een geweldig resultaat, maar hoe houdt de Hippeau zich in de wei met een aantal dorstige paarden? Dat is de laatste vraag voordat de Hippeau klaar is om de markt op te gaan. Om die vraag te beantwoorden staat de Hippeau de komende weken in de wei van Pensionstal Schroten in Bornebroek. Pensionhouder Gerard Schroten doet er alles aan om de paarden die bij hem worden gestald de allerbeste zorg te geven en juicht nieuwe innovaties erg toe. De Hippeau staat hier in Bornerbroek dus erg op zijn plek en we hopen dan ook dat na de laatste testen de Hippeau toe is aan de stap om op vele locaties in Nederland te gaan zorgen voor veilig drinkwater voor paarden en sterfgevallen door ijzervergiftiging te voorkomen.Leave a comment

Europese subsidie voor het project ‘Proeftuin-demonstrators uit ‘groene’ composietmodules voor toekomstbestendig bouwen’

Europese subsidie voor het project ‘Proeftuin-demonstrators uit ‘groene’ composietmodules voor toekomstbestendig bouwen’

Het Open Innovatie Centrum Advanced Materials (OICAM), Pontis, Aan de Stegge, Saxion en Smart-Infra ontvangen een subsidie van ruim €500.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Overijssel en het Rijk.

Met de composietmodules willen de initiatiefnemers prototypen voor twee verschillende toepassingen van innovatieve “groene” composiet-technologie ontwikkelen. Hiermee worden zowel de toepassing ervan in complexe constructies met grote toegevoegde waarde, als de brede inzetbaarheid en vergaand schaalbare toepassing-mogelijkheden met een groter marktvolume aangetoond en zichtbaar gemaakt.

Het samenwerkingsverband tussen OICAM, Pontis, Saxion, Aan de Stegge en Smart-Infra is voornemens in dit project twee toepassingen te ontwikkelen uitgaande van de innovatieve composiet-technologie van OICAM en haar partners. Een schaalbaar en demonteerbaar stalgebouw en schaalbare en demonteerbare overbruggingselementen voor zware lasten.
Beide demonstrator-prototypen worden gebouwd met gestandaardiseerde composiet elementen en -modules, welke als demonstrator onderdeel worden van de proeftuin.

logos

Leave a comment

Wegklappende gevel spaart levens bij stalbrand

Gevels die bij brand wegklappen, waardoor dier en mens tijdig kunnen vluchten. Dierenarts Bulle Koster uit Den Ham bedacht die oplossing vlak na een brand in een kalverstal in Hoge Hexel in de gemeente Wierden.

Lees het volledige artikel hier

Leave a comment

Europese subsidie voor ’Platform for Innovation Excellence’ in Overijssel

Het Open Innovatie Centrum Advanced Materials (OICAM) en Reden B.V. (Research Development Nederland) ontvangen een subsidie van bijna € 250.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Overijssel en het Rijk.

Met het innovatieplatform willen de initiatiefnemers de slaagkans van New Business Development projecten (NBD) verhogen. Dit door het innovatieproces beter te organiseren met behulp van een toolbox, databases en praktische, tastbare oplossingen (proof of concepts – demonstrators) en het creëren van een innovation community. De aanleiding is dat in innovatietrajecten slechts een klein deel (20%) van de NBD-projecten succesvol is.

Bij NBD-projecten gaat het om het op de markt brengen van nieuwe producten, aanverwante of nieuwe markten met (nagenoeg) dezelfde producten en verbeterde of nieuwe technologie. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Via het toekomstige integrale platform van OICAM kunnen bedrijven, kennisinstellingen en andere programma’s nog intensiever met elkaar samenwerken om de kenniseconomie en ondernemerschap te versterken. OICAM (Nijverdal) werkt samen met onder andere Saxion, Kennispark,, Stichting AMMON en andere Open innovatiecentra zoals VKON en Texperium. Reden B.V. (Hengelo) is gespecialiseerd in eindige elementen analyse waarmee je virtueel producten kunt testen. Door de aanwezigheid van laboratoriumvoorzieningen en apparatuur voor proeffabricage kunnen innovaties en uitvloeisels hiervan snel en goedkoop worden gerealiseerd. Doordat meerdere projecten naast elkaar plaatsvinden, vindt kruisbestuiving plaats. Dit leidt weer tot nieuwe ideeën en nieuwe bedrijven.

Met het project worden vier nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en wordt € 112.861,- aan private vervolginvesteringen uitgelokt. De totale projectkosten bedragen € 490.025,-.

Het opzetten van dit Platform for Innovation Excellence is onderdeel van de strategie voor duurzame, economische groei om te komen tot een grotere concurrentiekracht en draagt bij aan het innovatieve imago van Oost-Nederland.

Lees het artikel op Overijssel.nl

Leave a comment

Voucherregeling MKB Overijssel 16 februari 2015 van start

Wilt u als MKB’er gebruik maken van een externe expert voor het ontwikkelen van een businesscase voor of het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Voucherregeling van provincie Overijssel. Vanaf maandag 16 februari 2015 kunt u uw aanvraag indienen. U dient tevens een advies mee te sturen van een van de kennispartners. Kennispark Twente is een van die kennispartners.

Voorwaarden
Via de Voucherregeling kunnen MKB’ers 50% subsidie ontvangen op de kosten gemaakt door externe experts voor:

1. het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de subsidie maximaal €50.000,- en minimaal €2.500,- bedraagt; of
2. de ontwikkeling van een businesscase ten behoeve van het resultaat van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de subsidie maximaal €10.000,- en minimaal €2.500,- bedraagt.

Aanvullende voorwaarden vindt u op www.OP-oost.eu.

Leave a comment

Green Deal Natuurvezels

Arnhem, 5 februari 2015

GREEN DEAL VOOR BEVORDERING GROENE MAAKINDUSTRIE

Gelderland en het innovatieprogramma Green Tech Alliances (GTA) nemen deel aan de Green Deal Natuurvezels waarin de Rijksoverheid samenwerkt met zestien ondernemingen om de natuurvezelteelt in Oost-Nederland tot schaalvergroting te brengen en zo de groene maakindustrie te bevorderen..

Lees het volledige artikel Provincie Gelderland

Green Deal Natuurvezels

Leave a comment

OICAM in Jij & Overijssel

“De Innovatievoucher: Voor ondernemers met initiatief.

Ben jij een ondernemer en heb je een technische uitdaging of een innovatief idee? Neem contact op met een van de tien Overijsselse Open Innovatiecentra. Zij helpen je verder en samen kunnen jullie de Innovatievoucher, een subsidie van de provincie Overijssel, aanvragen”

Lees het volledige artikel in Jij & Overijssel

Leave a comment

OICAM in FD special Hightech Materials

innoverend twente

Wie succesvol wil zijn in de snel ontwikkelende hightechsector, dient niet alleen over veel kennis te beschikken, maar vooral ook op het juiste moment en op de juiste manier in te spelen op de markt. In de regio Twente trekken steeds meer partijen samen op om hier hun voordeel mee te doen.

Twente profileert zich de laatste jaren steeds meer als hightech regio. Gezien de aanwezigheid van de technische universiteit in de regio verbaast dat al niet, maar wie naar het bedrijfsleven kijkt, ziet dat hightech ook daarin een belangrijke rol speelt. Twente huisvest enkele grote concerns die op wereldschaal opereren. Met het oog op de geschiedenis van de regio is dat niet verwonderlijk. Het rijke industriële verleden heeft de randvoorwaarden geschept voor de moderne industrie. Een industrie waarin niet alleen meer de grote concerns een prominente rol innemen. Door de snelle ontwikkelingen en het hoge kennisniveau van de hightech-sector zijn kleinere bedrijven die zich toeleggen op niches ook onmisbaar.

Lees het volledige artikel op hightechmaterials.nl

Leave a comment

Reportage over Vlas op RTV Oost

Bron: RTV Oost, dinsdag 12 november 2013

Vlas levert Overijssel veel banen op

Braakliggende gronden van gemeentes in Overijssel moeten worden bebouwd met vlas. Dat vindt een samenwerkingsverbond van bedrijven, die van het historische gewas nieuwe duurzame producten kunnen maken. Volgens het verbond levert het veel banen op in de provincie.[…]
Lees verder op RTV Oost.nl voor de volledige reportage

Leave a comment