OICAM brengt op één locatie innovatief onderzoek, het bouwen van demonstrators en proefproductie samen.

Samenwerking & Innovatie
Hoofddoel van OICAM is het scheppen van een open innovatieve en creatieve omgeving waar nieuwe ideeën en technologieën rondom nieuwe materialen in samenwerkingsverbanden worden uitontwikkeld. Dit leidt tot succesvolle commercialisering op diverse lokale en wereldwijde marktgebieden.
Uitvoering van ideeën
Door de aanwezigheid van laboratoriumfaciliteiten en apparatuur voor proeffabricage kunnen innovaties en spin-offs snel en goedkoop worden gerealiseerd. Doordat meerdere projecten naast elkaar draaien vindt kruisbestuiving plaats. Dit leidt weer tot nieuwe ideeën en nieuwe business. Ook faciliteert OICAM het opzetten, organiseren en uitvoeren van complete ontwikkelprojecten waarbij ook het zoeken naar specifieke expertise of funding mogelijk is.
Onderzoek & Ontwikkeling
Het nieuwe Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal is een geïntegreerd netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. OICAM brengt op één locatie innovatief onderzoek, het bouwen van demonstrators en proefproductie samen voor materialen met bijzondere eigenschappen (bijv. constructief, intelligentie, duurzaamheid).